KING OF THE RING

Short Brief

King of the Ring SWEDISH BELOW November 5-7, 2021, it’s time again for world – class boxing. The Palestinian team from Jordan will participate with two ladies 13 and 14 years old and 8 young men. The purpose of this crowdfunding campaign is to invite the team to Sweden and be exemplary hosts for our […]

Backers

7

Pledged

420.00 EUR

Campaign closed

Pierre Alwani

<div class="body"> <h1>King of the Ring</h1> <strong>SWEDISH BELOW</strong> November 5-7, 2021, it's time again for world - class boxing. The Palestinian team from Jordan will participate with two ladies 13 and 14 years old and 8 young men. The purpose of this crowdfunding campaign is to invite the team to Sweden and be exemplary hosts for our distant guests and above all to raise the Palestinian flag in Boråshallen. <strong>This team is the only ARABIC team in the tournament. </strong> <strong>The tournament</strong> The tournament started in November 2012 with five different nations and this year, 9 years later with more than 20 participating nations. Today, it is Europe's and one of the world's largest tournaments today about 500 boxers from over 20 countries. A tournament open to all boxers in all classes. <a href="https://kingofthering.net/">READ MORE --></a> <strong>Why do we sponsor?</strong> What do you do if you get long-distance visitors according to our tradition and culture? We welcome with open arms and tell the whole neighborhood that we will be visited. You start with the preparations, clean, arrange sleeping places, extra clothes if it is cold, plan day trips and the main point .. prepare the food. We do it because it makes us proud. Over our home, our children, and above all over the ties with our guests. We do it because we are treated in the same way when we visit. This is the absolute finest thing we Palestinians have because we value home, family, and friends highly. We know what it's like to leave someone or something. That's why we stand there and cry when they leave even if we are tired after all the fuss and activities and say. See you soon again! <strong>Bronze</strong> 1 Year PBN membership (Value: SEK 5,000) <strong>Silver</strong> 2 year membership (Value SEK 10,000) 1 month Marketing in PBNs Kanalerr <strong>Gold</strong> Lifetime Membership (Invaluable) 1 year of marketing in PBN's Channels </div> ____________________________________________ <h1>King of the Ring</h1> <strong>ENGLISH ABOVE</strong> <div class="inner-column"> <div class="preamble">5-7 november 2021 är det återigen dags för boxning i världsklass. Det palestinska teamet från Jordanien kommer att delta med två damer 13 och 14 år gamla och 8 unga herrar.</div> <div>Denna Crowdfunding kampanj har till syfte att bjuda in teamet till Sverige och vara exemplariska värdar för våra avlägsna gäster och framförallt lyfta den Palestinska flaggan i Boråshallen.</div> <div></div> <div class="preamble"><strong>Tuneringen </strong> Turnering som startade November 2012 med fem olika nationer och i år, 9 år senare med mer än 20 deltagande nationer. Idag är det Europas och en av världens största turneringar idag ca 500 boxare från över 20 länder. En turnering öppen för alla boxare i alla klasser.</div> <div class="body"> <a href="https://kingofthering.net/">Mer infomation hittar du här</a> <a href="https://kingofthering.net/">> > > > > </a> <strong>Varför sponsrar vi? </strong> Vad gör man om man får långväga besökare enligt vår tradition och kultur? Vi välkomnar med öppna armar och berättar för hela grannskapet att vi ska få besök. Man börjar med förberedelserna, städar, ordnar sovplatser, extra kläder om det är kallt, planerar dagsutflykter och huvudpunkten.. förbereder maten. Vi gör det för att det gör oss stolta. Över vårt hem, vår barn och framförallt över banden med våra gäster. Vi gör det för att vi blir bemötta på samma vis. Det är det absolut finaste vi palestinier har eftersom vi värderar hem, familj och vänner högt. Vi vet hur det är att lämna någon eller något. Därför står vi där och gråter när de sen ger sig trötta och trotts allt ståhej säger vi.. Vi ses snart igen! <strong>Belöning</strong> Eftersom vi inte hinner trycka något så kan vi endast skapa en belöning där vi från PBN kan utföra olika typer av tjänster. <strong>Brons</strong> 1 Års PBN medlemskap (Värde: 5000kr) <strong>Silver</strong> 2 års medlemskap ( Värde 10 000kr) 1 månads Marknadsföring i PBNs Kanalerr <strong>Guld</strong> Livstidsmedlemskap (Ovärderligt) 1 års marknadsföring i PBNs Kanaler _____________________________ </div>   </div>
To give review you need to Login
10.00 EUR
Date:Nov 2021
100.00 EUR
Date:Nov 2021
100.00 EUR
Date:Nov 2021
30.00 EUR
Date:Nov 2021
50.00 EUR
Date:Nov 2021
30.00 EUR
Date:Nov 2021
100.00 EUR
Date:Nov 2021

Rewards

Select this reward

Bronse

Brons

Reward Amount: 200.00 EUR
Includes:
  • 1 YEAR PBN MEMBERSHIP (500€)
Estimated Delivery: Nov 2021
Ships To: Mail

Select this reward

Silver

Silver Sponsorship allows you to get both marketing in our channels with your logo and message and a 2 year PBN membership

Reward Amount: 500.00 EUR
Includes:
  • Silver Sponsorship
  • 2 YEAR PBN MEMBERSHIP (500€)
  • Marketing in PBN Channels
Estimated Delivery: Jan 2021
Ships To: Mail

Select this reward

Gold

Life time membership and marketing 1 year in PBN channels.

Reward Amount: 1,000.00 EUR
Includes:
  • Lifetime Membership (Priceless)
Estimated Delivery: Jan 2021
Ships To: Mail